ZEPTEJTE SE VAŠEHO LÉKAŘE!

 1. Jaké jsou Vaše zkušenosti s léčením Pes equinovarus? 
 2. Kolik dětí s touto diagnózou máte nyní v péči?
 3. Odchylujete se a v jakém ohledu od Ponsetiho metody?
 4. Jaký postup léčby navrhujete a jaké bude jeho rozložení v čase?
 5. Jak dlouho po narození začnete s léčbou?

Typický nebo atypický Pes equinovarus?

 1. Nemá moje dítě atypický (komplexní) Pes equinovarus?
 2. Jestliže ano, jak se bude lišit styl léčby?
 3. Jaké jsou Vaše zkušenosti v rozpoznávání a léčbě atypického Pes equinovarus?

Sádrování

 1. Kdy je ideální začít se sádrováním?
 2. Používáte klasickou sádru nebo lehčenou sádru (fiberglas, schotch)?
 3. Sádrujete Vy osobně?
 4. Kolik času si máme vyhradit pro sádrování? Jak často budeme docházet na výměnu sáder?
 5. Dokážete odhadnout, kolik sáder bude potřeba?
 6. Sundaváte sádru Vy nebo můžeme sami doma?
 7. Pokud sádra sklouzne, jak rychle Vás máme vyhledat?
 8. Co mám dělat, pokud vidím, že noha natéká?
 9. Co mám dělat, pokud vršek sádry bude tlačit nebo dřít?

Tenotomie

 1. Používáte u tenotomie lokální nebo celkovou anestezii? Jak dlouho zůstaneme na oddělení?
 2. Jak dlouho bude po tenotomii noha zasádrovaná?

Dlahovaní

 1. Jak dlouho bude moje dítě nosit dlahy 23 hodin denně?
 2. Které ze dlah doporučujete?
 3. Jak často budeme docházet na kontroly?
 4. Pokud doporučujete dlahy Johna Mitchella nebo DennisBrownovy dlahy, co si myslíte o Dobbsově rozpěře?
 5. Jak budeme my jako rodiče komunikovat s protetikou?
 6. Dokážete odhadnout, jak dlouho bude moje dítě nosit dlahy?
 7. Co doporučujete na puchýře, otlaky, podráždění kůže?

Recidiva

 1. Jak často u Vašich pacientů dochází k recidivám a kdy nejčastěji?
 2. Jaký používáte postup při léčení recidivy?

Ostatní

 1. Co si myslíte o doprovodných terapiích? Fyzioterapie, craniosacralní terapie, taping, chiropraxe, akupresura?
 2. Můžeme v krajních situacích kontaktovat přímo Vás, nebo jen Vaši ordinaci?