ATYPICKÁ NEBO KOMPLEXNÍ VADA

Znaky komplexní vady

Některé případy pes equinovarus jsou složitější, pokud se tyto komplikace vyskytují od narození mluvíme o atypickém pes equinovarus. Velmi podobné atypické vadě je vada komplexní, která ale vzniká díky špatné léčbě (špatná manipulace s nohou, nesprávně naložená sádra, sklouznutí sádry).

Některé atypické případy jde těžko identifikovat před zahájením léčby, že bude proces složitější se pozná až během sádrování, když noha neodpovídá správně na léčbu. 


V roce 2006 tým profesora Ponsetiho vyvinul modifikaci Ponsetiho metody, podle které lze dosáhnout korekce i u většiny atypických a komplexních vad. Bohužel náročnost této metody je velká a je nutné najít lékaře velmi zběhlého v Ponsetiho metodě. Jen takový lékař, dokáže vyřešit i takto komplikované případy (při sádrování musí být lékař velmi přesný, aby dokázal miniaturní kosti novorozence navést na správné místo). Sádrování samo probíhá jinak než u typické vady a i sádry vypadají jinak. Například musí být zalomené v koleni na 110 stupňů, aby se zabránilo sjíždění sádry. 

Po sádrování následuje tenotomie, která se dělá blízko nad patou. Poté děti musí nosit dlahy Johna Mitchela (Dennis-Brownovy dlahy pro tuto vadu nevyhovují), abdukce dlahy se nastavuje 30-40 stupňů a postupňě se přidává na 50-60 stupňů. 

Když na takovou vadu narazí nezkušený lékař, může ji označit na příliš rigidní a nekorigovatelnou, tak to ale není! Vznik komplexní vady není chyba nohy, ale  chyba nebo nezkušenost lékaře. 

Přibližně 68% dětí s komplexní vadou projde recidivou a u většiny z nich bude nutný transfer šlachy Tibilalis anterior a retenotomie. Tyto dva relativně malé zákroky ale zabrání u drtivé většiny dětí nutnost invazivnější chirurgie.