ANATOMIE A LÉKAŘSKÉ TERMÍNY

Defomita Pes quinovarus se týká kostí, svalů a vazů v dolní končetině.

Nejdříve na vysvětlenou lékařské pojmy týkající se rozsahu pohybu.

KOSTI nejčastěji lékařem zmiňovaná bude kost patní (calcaneus) a kost hlezení (talus), kolem které se při sádrování celá noha otáčí. 

SVALY