CO POTOM?RECIDIVA?

Nohy léčené Ponsetiho metodou by měly být nohy silné, pružné a nebolestivé, takové aby umožňovaly normální život. Bohužel nikdy nohy nebudou zcela "normální".

U většiny pacientů s jednostranným Pes equinovarus je postižené chodidlo kratší (průměrně o 1,3 cm) než zdravé chodidlo. Atrofie svalů je způsobena samotnou vadou, často jsou svaly i jinak utvářené než u zdravého jedince.

Délka končetin je obvykle stejná, pouze obvod lýtka je u postižené nohy menší (průměrně o 2,3 cm). 

I přes velkou prvotní úspěšnost Ponsetiho metody a veškerou snahu lékařů i rodičů při nasazování dlah může dojít k recidivě

Výskyt recidivy nejvíce ovlivňuje dodržování dlahování po dobu stanovenou lékařem!

V prvních letech (do 2,5-3 let) se opakuje sádrování. Sádra se dává na 4-6 týdnů a mění se jednou za 14 dní. Tento postup se opakuje i pokud se recidiva objeví znova. Zopakovat se dá i tenotomie. Po sádrování je opět potřeba striktně dodržovat čas dlahování. Děti sádry obecně dobře snášejí, některé s nimi lezou, některé se naučí se sádrami i chodit.

Jak rozpoznat recidivu?

Většina relapsů vyvíjí postupně a může být obtížné rozpoznat je v raných stadiích. Recidiva je detekována, když se objeví mírná equinus a varózní deformita paty, nejčastěji bez zvýšené adukce a cavu v přední části chodidla. Při chůzi má dítě tendenci klást větší váhu na vnější stranu chodidla. Dlaším znakem recidivy je ztráta dosiflexe a dynamicka addukce přednoží při chůzi. 

Pokud se u starších dětí (2,5- 3 roky) objeví během chůze výrazná dynamická addukce chodidla, řeší se v rámci ponsetiho metody operací - transfer (přenos) šlachy Tibialis anterior na Os cuneiforme (kost klínovou) nebo na Os cuboideum (kost krychlovou). Tuto operaci potřebuje nadpoloviční většina dětí, které mají druhou recidivu. Před operací většinou děti dostanou sádru, aby se zvýšila flexibilita kotníku. Po oeraci mají sádru 4 týdny aaž na stehno a 2 týdny pod koleno.

Pokud je snížena i dorsiflexe, provádí se společně s transferem tenotomie Achillovy šlachy. Pro naprostou většinu dětí je tato operace poslední a měla by vyřešit zbývající deformitu chodidla. I po těchto operacích musí děti dál nosit dlahu.

Pouze 5 % pacientů potřebuje závažnější operaci.

Jak může vypadat recidiva?