PES EQUINOVARUS 

Pes equinovarus je vrozená vada dolní končetiny, která se dá dnes léčit s velmi dobrými výsledky. Léčba je dlouhodobá, ale při správném postupu můžou děti bez problémů chodit, běhat, skákat, jezdit na lyžích a bruslích. 

Pes equinovarus (česky golfová nebo koňská noha, anglicky clubfoot, německy klumpfuss, francouzsky pied bot) je kombinací několika deformit:

 • pes equinus: noha je v trvalém postavení na špičku a při chůzi nedošlapuje na patu
 • pes adductus: střední část chodidla a prsty směřují dovnitř
 • varózní postavení paty: pata ukazuje dovnitř
 • pes cavus: podélná klenba nohy je zvýšená
 • zkrácená Achillova šlacha

Kvůli tomu vypadá noha takto: směřuje dolů a je rotovaná dovnitř. Špatně se vyvinuly kosti, šlachy, svaly a vazy. K tomu patří i menší svalová hmota na postižené končetině - lýtko bude hubenější. 


Klasifikace postižení

Dříve se Pes equinovarus rozlišoval na "polohový" a "rigidní", přičemž polohová vada nebyla plně fixovaná a měla tedy i lepší vyhlídky na úspěch léčby. Dnes se od rozlišování polohový-rigidní odklání a používají se jiné stupnice.

Pro posouzení rozsahu se nejčastěji používá dvacetibodová metoda Bonnet Dimeglio a posuzují se tato kritéria:

 • rotace calcanea (patní kosti) v horizontální rovině
 • abdukční postavení nártu nohy v horizontální rovině
 • varózní komponenty ve frontální rovině
 • equinozní postavení v sagitální rovině

Druhou používanou stupnicí je Piraniho klasifikace

 • benigní stupeň: soft-soft (<5b.)
 • střední stupeň: soft-stiff (5<10b.)
 • těžký stupeň: stiff-soft (10<15b.)
 • velmi těžký stupeň: stiff-stiff (15<20b.)