PES EQUINOVARUS 

pes equinus

pes adductus

varózní postavení paty

pes cavus

Pes equinovarus je vrozená vada dolní končetiny, která se dá dnes léčit s velmi dobrými výsledky. Léčba je dlouhodobá, ale při správném postupu můžou děti bez problémů chodit, běhat, skákat, jezdit na lyžích a bruslích. 

K tomu všemu je potřeba najít kompetentního lékaře, který má zkušenosti s léčbou Pes equinovarus podle Ponsetiho metody.

Ne každý český lékař tuto metodu používá, proto se na začátku léčby lékaře zeptejte, jestli bude postupovat podle protokolu Ponsetiho metody.

Pes equinovarus (česky golfová nebo koňská noha, anglicky clubfoot, německy Klumpfuss) je kombinací několika deformit:

  • pes equinus: noha je v trvalém postavení na špičku a při chůzi nedošlapuje na patu
  • pes adductus: střední část chodidla a prsty směřují dovnitř
  • varózní postavení paty: pata ukazuje dovnitř
  • pes cavus: podélná klenba nohy je zvýšená
  • zkrácená Achillova šlacha

Kvůli tomu vypadá noha takto: směřuje dolů a je rotovaná dovnitř. Špatně se vyvinuly kosti, šlachy, svaly a vazy. K tomu patří i menší svalová hmota na postižené končetině - lýtko bude hubenější. 

Klasifikace postižení

Dříve se Pes equinovarus rozlišoval na "polohový" a "rigidní", přičemž polohová vada nebyla plně fixovaná a měla tedy i lepší vyhlídky na úspěch léčby. Dnes se od rozlišování polohový-rigidní odklání a používají se jiné stupnice.

Nejpoužívanější je Piraniho klasifikace

  • 0...normální
  • 0.5....střední deformita
  • 1....těžká deformita