DIAGNÓZA

V České republice se rodí s touto vadou jedno z 900 dětí. To z           Pes equinovarus dělá nejčastější vrozenou ortopedickou vadu nohou. Ve 40 % procentech se jedná o vadu postihující obě nohy.

Diagnóza během těhotenství: v 50 až 60 % případů se dá vada zjistit v 16. až 18. týdnu těhotenství pomocí ultrazvuku. V těchto případech je důležité vědět, že se v naprosté většině jedná o idiopatický Pes equinovarus - tedy, že dítě se pravděpodobně v ostatních směrech vyvíjí normálně. Samotný Pes equinovarus tedy není důvodem k přerušení těhotenství.

Jen u malého počtu dětí se přidávají další syndromy. V těchto případech mluvíme o atypickém Pes equinovarus.

Může také dojít k falešné diagnóze. 100 % diagnóza je možná až po porodu. Důležité je absolvovat další ultrazvukové vyšetření a získat co nejpřesnější obraz o tom, jestli se jedná o Pes equinovarus, a pokud ano, jestli k němu nejsou připojené další problémy.