DIAGNÓZA 

V České republice se rodí s touto vadou jedno z 900 dětí. To z Pes equinovarus dělá nejčastější vrozenou ortopedickou vadu nohou. Ve 40 % procentech se jedná o vadu postihující obě nohy.

Diagnóza během těhotenství: v 50 až 60 % případů se dá vada zjistit v 16. až 18. týdnu těhotenství pomocí ultrazvuku. V těchto případech je důležité vědět, že se v naprosté většině jedná o idiopatický Pes equinovarus - tedy, že dítě se pravděpodobně v ostatních směrech vyvíjí normálně (cca 80% dětí). 

Samotný Pes equinovarus tedy není důvodem k přerušení těhotenství. 

U více jak 25% dětí se prokáže pes equinovarus v historii rodiny. 

Přibližně u 20% dětí se mohou objevit přidružené velmi lehké, lehké i těžší problémy. 

U dětí s těžšími problémy může jít o komplikovanější vadu, která se označuje jako atypický Pes equinovarus. Vice zde.

Může ale také dojít k falešné diagnóze. 100 % diagnóza je možná až po porodu (pravděpodobnost falešně pozitivní diagnózy se uvádí až 20%). Důležité je absolvovat další ultrazvukové vyšetření a získat co nejpřesnější obraz o tom, jestli se jedná o Pes equinovarus, a pokud ano, jestli k němu nejsou připojené další problémy.