ACHILLEUS

Pacientská organizace Achilleus z.s.

sdružuje rodiče dětí s vrozenou ortopedickou vadou pes equinovarus.

Přidejte se k nám. Nejste na to sami!  

www.achilleus.cz

Achilleus, z. s.

Důl Jan 838, 273 06  Libušín
+420 724 203 083
obcanske.sdruzeni@achilleus.cz


Spolek Achilleus sbírá od dárců použité a nepotřebné dlahy,
které zdarma zapůjčuje svým členům v případě potřeby