POZNAMKY

Vložte K recidivě nedochází ve složkách pec ve stejné míře (cavus, adductus, varus, equinus). Ve většině případů je korekce přednoží trvalá bez pozůstatků metatarsus adductus. Cavózní recidiva je vzácná a obvykle mírná. Nejčastější relapsy se týkají equinu a pak varu paty. Ten může být velmi mírný i těžký. Výjimečně může pata v kotníku jít i do valgu (opačné postavení než varus), což má za následek deformaci calcaneovalgozní- to je časté především u chirurgicky řešených nohou.svůj text...