DIMEGLIO

Vložte svůj text...Pro posouzení rozsahu se nejčastěji používá dvacetibodová metoda Bonnet Dimeglio a posuzují se tato kritéria:

  • rotace calcanea (patní kosti) v horizontální rovině
  • abdukční postavení nártu nohy v horizontální rovině
  • varózní komponenty ve frontální rovině
  • equinozní postavení v sagitální rovině

benigní stupeň: soft-soft (<5b.)
střední stupeň: soft-stiff (5<10b.)
těžký stupeň: stiff-soft (10<15b.)
velmi těžký stupeň: stiff-stiff (15<20b.)